Meer informatie over reeds uitgezonden webinars Werkonderzoek.

Webinar, 14 maart 2023
Zachte waarden, harde lessen: over sociale veiligheid en integriteit in het openbaar bestuur
Met Sandra Groeneveld, Zeger van der Wal en Toon Kerkhoff

In dit webinar komen twee onderzoeken aan bod die gebaseerd zijn op analyses van het Werkonderzoek 2022. Prof. dr. Sandra Groeneveld (Universiteit Leiden) presenteert bevindingen over sociale veiligheid en ongewenst gedrag in het openbaar bestuur. Op basis van de analyseresultaten gaat zij dieper in op het belang van sociale veiligheid als voorwaarde voor een cultuur waarin geleerd en gepresteerd kan worden en duidt zij hoe leidinggevenden daaraan kunnen bijdragen. Verder presenteren dr. Toon Kerkhoff en prof.dr. Zeger van der Wal (Universiteit Leiden) hun analyse en duiding van de resultaten van het Werkonderzoek over integriteitsbeleving en integriteitsdruk, en de samenhang met leiderschap, motivatie, werkgeluk en baan tevredenheid. Waar mogelijk vergelijken ze de uitkomsten met die van het vorige Werkonderzoek uit 2019.

Samenvatting webinar

Terugkijk video

Donderdag 23 maart
De cultuur in het openbaar bestuur onder vuur?
Met Mirko Noordegraaf en Rick Borst

In dit webinar vertellen prof. dr. Mirko Noordegraaf en dr. Rick Borst (Universiteit Utrecht) over hun onderzoek naar organisatiecultuur in het openbaar bestuur. Op basis van het Werkonderzoek blijkt dat de organisatiecultuur in het openbaar bestuur een van de belangrijkste vertrekmotieven is voor ambtenaren. De onderzoekers zijn hier dieper ingedoken om te onderzoeken welke aspecten van de cultuur hieraan bijdragen en waarom het belangrijk is om aandacht te besteden aan de cultuur om medewerkers te binden en te boeien.

Samenvatting webinar

Terugkijk video

Visual

Documentatie

Donderdag 6 april | 12.00 – 13.30 uur
Het vergeten belang van managementkwaliteit
Met Janka Stoker en Harry Garretsen

Prof. dr. Janka Stoker en prof. dr. Harry Garretsen (Rijksuniversiteit Groningen) nemen je mee in hun onderzoek naar de kwaliteit van management in het openbaar bestuur op basis van het Werkonderzoek. Ze belichten daarbij ook het verschil tussen de kwaliteit van het management en de rol van de individuele leidinggevende. Ze zullen ingaan op de verschillen in oordelen van medewerkers en leidinggevenden. Tot slot zullen ze ook bespreken hoe zowel kwaliteit van management als individueel leiderschapsgedrag samenhangen met bijvoorbeeld de betrokkenheid van medewerkers, teamprestaties en het leervermogen van de organisatie.

Samenvatting webinar

Terugkijk video

Visual

De visual bij deze webinar volgt zo spoedig mogelijk.

Documentatie

Donderdag 20 april | 12.00 – 13.30 uur
Personeelstekorten remmen efficiencyslag overheidsorganisaties
Met Ben Rogmans

De huidige en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt maken het voor overheidsorganisaties lastig om hun huidige taken te vervullen met de huidige processen en mensen, en maken het voor de organisaties moeilijker om met innovaties en automatisering de toekomstige processen efficiënter in te richten. Tel daarbij op dat de taken bijna wetmatig worden uitgebreid en de eisen die burgers stellen steeds hoger worden, en de conclusie is dan dat de overheidsorganisaties zacht gezegd uitdagende tijden tegemoet gaan. Ben Rogmans van Intelligence Group onderzocht met data uit het Werkonderzoek en externe data waar de grootste knelpunten liggen.

Samenvatting webinar

Terugkijk video

Visual

De visual bij deze webinar volgt zo spoedig mogelijk.

Documentatie

 • Onderzoeksnotitie: Personeelstekorten remmen efficiencyslag overheidsorganisaties

Dinsdag 9 mei | 12.00 – 13.30 uur
Gezond, gelukkig en productief naar de eindstreep!
Met Beatrice van der Heijden en Brenda Vermeeren

Met de stijgende pensioenleeftijd in het verschiet en de krapte op de arbeidsmarkt, is het bewaken van de duurzaamheid van individuele loopbanen bepalend voor het langer door kunnen en willen werken van medewerkers en daarom bepalend voor het succes van organisaties. Onderzoekers prof. dr. Beatrice van der Heijden (Radboud Universiteit Nijmegen) en dr. Brenda Vermeeren (Erasmus Universiteit Rotterdam) vertellen meer over welke factoren hieraan bijdragen, vanuit het individu maar ook vanuit de organisatie. Hun onderzoek op basis van het Werkonderzoek laat onder andere zien dat als medewerkers gelukkig, gezond en productief zijn, dit over het algemeen positief bijdraagt aan het langer door kunnen en willen werken.

Samenvatting webinar

Terugkijk video

Visual

De visual bij deze webinar volgt zo spoedig mogelijk.

Documentatie

 • Onderzoeksnotitie: Gezond, gelukkig en productief naar de eindstreep!

Nog een andere webinar volgen?

Schrijf je in voor één of meerdere webinars

  Zachte waarden, harde lessen: over sociale veiligheid en integriteit in het openbaar bestuur

  Sandra Groeneveld, Zeger van der Wal en Toon Kerkhoff

  De cultuur in het openbaar bestuur onder vuur?

  Mirko Noordegraaf en Rick Borst

  Het vergeten belang van managementkwaliteit

  Janka Stoker en Harry Garretsen

  Personeelstekorten remmen efficiencyslag overheidsorganisaties

  Ben Rogmans

  Gezond, gelukkig en productief naar de eindstreep!

  Beatrice van der Heijden en Brenda Vermeeren

  Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.