Inzetbaarheid

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Banen veranderen, nieuwe banen ontstaan en oude banen verdwijnen. Deze verandering in het soort en de hoeveelheid banen zorgt ervoor dat de kwalificaties van medewerkers ook aan verandering onderhevig zijn. Tegelijkertijd moeten mensen nu ook langer doorwerken dan voorheen. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het dan ook van belang dat medewerkers zich continu blijven ontwikkelen en actief werken aan hun loopbaan.

De drie bouwstenen van effectief mobiliteitsbeleid

  1. Medewerker
    Iedere medewerker gaat anders om met mobiliteit en inzetbaarheid. Persoonlijkheid en behoefte in het werk zijn hierop van invloed. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende groepen medewerkers zijn, die ieder een eigen benadering vragen.
  2. Leidinggevende
    De leidinggevende faciliteert en ondersteunt de medewerker bij zijn inzetbaarheidsgedrag. De sleutel tot succes is de dialoog. Dat vraagt voor ieder type medewerker een andere benadering door de leidinggevende.
  3. De organisatie
    Als organisatie creëer je een inzetbaarheidscultuur. Dit komt tot uitdrukking in consistente boodschappen vanuit het management over de noodzaak van mobiliteit, ondersteund met bijbehorende regelingen, faciliteiten en instrumenten.

Van inzetbaarheidsgedrag naar mobiliteit

De bouwstenen kunnen met goed beleid positief inzetbaarheidsgedrag stimuleren. Bijvoorbeeld door medewerkers te stimuleren om hun netwerk actief te ontwikkelen, hun cv bij te werken, zich te laten bijscholen of zichzelf beter te leren profileren. Op die manier ontstaan medewerkers die beter in staat zijn om andere functies binnen (of buiten) hun organisatie te vervullen.

Contactpersonen

Thomas Hettema

Adviseur

"Kwaliteit van onderzoek staat bij mij hoog in het vaandel. Ik heb een passie voor alles wat raakvlakken heeft met HRM, personeelsbeleid en goed werkgeverschap."

Thomas Hettema