Waar de ziekteverzuimcijfers in maart van dit jaar nog een forse ‘coronapiek’ vertoonden, nam het aantal verzuimmeldingen in april en mei juist opvallend af, schreef ArboNed in juni 2020. In oktober 2020 lijkt het tij echter gekeerd en signaleert de Arbo Unie een explosieve toename van het ziekteverzuim. Onderzoek dat wij bij ICTU-programma InternetSpiegel deden, laat zien welke factoren van invloed zijn op het aantal ziekmeldingen.

Bij InternetSpiegel onderzochten we al in 2018 welke factoren van invloed zijn op het ziekteverzuim van werknemers in de publieke sector. Aan dit onderzoek namen 5.680 werknemers deel uit alle veertien overheidssectoren. Ondanks dat corona in die periode nog geen rol speelde, bieden de uitkomsten inzichten die ook interessant zijn voor de huidige tijd.

Hoe meer werkdruk, hoe minder verzuim

Voor onze analyses gebruikten we twee variabelen: de verzuimfrequentie (hoe vaak meldt iemand zich ziek) en de verzuimduur (hoelang blijft iemand ziek gemeld). Bij de verzuimfrequentie zagen we een interessant resultaat: de bevlogenheid, herstelbehoefte, autonomie (zelfstandigheid) en werkdruk van de persoon blijken van grote invloed te zijn.

Een opvallende conclusie uit ons onderzoek is hierbij: hoe meer werkdruk iemand ervaart, hoe minder vaak iemand verzuimt. En juist in de ‘overlevingsmaanden’ april en mei van dit jaar ervoeren veel mensen de werkdruk als hoog. Deze conclusie kan dus de daling in ziekteverzuim van april en mei verklaren. Volgens Annechien Veenemans, GZ-psycholoog bij Arbo Unie, komt het vaker voor dat het aantal ziekmeldingen in tijden van crisis afneemt. De reden is dat mensen vaak nog lang in de overlevingsstand doorgaan (Arbo Unie, mei 2020).

Bevlogenheid en zelfstandigheid

Een nadere analyse van onze bevindingen laat zien dat er iets interessants gebeurt met bevlogen en autonome werknemers in relatie tot de werkdruk. Is de werkdruk hoog? Dan melden zowel bevlogen als autonome werknemers zich minder vaak ziek. Bij een lage werkdruk speelt bevlogenheid geen rol bij ziekteverzuim, maar mensen met veel autonomie melden zich vaker ziek.

Deze onderzoeksresultaten benadrukken het belang van aandacht voor bevlogen en autonome collega’s in relatie tot de werkdruk. Waar bevlogenheid en autonomie in combinatie met hoge werkdruk op korte termijn leiden tot een lagere verzuimfrequentie, kunnen ze immers op lange termijn gepaard gaan met een langere verzuimduur, omdat er grenzen zijn aan de overlevingsstand van mensen. Zeker ook in coronatijd. Zorg dus voor blijvende aandacht voor de werkdruk in het algemeen, en bij bevlogen en autonome werknemers in het bijzonder.

Wil jij het rapport met een verkennende analyse op verzuim lezen? Stuur dan een mail naar info@venster.nl.

Bronnen