Nu de AOW-leeftijd stijgt, moeten medewerkers steeds langer doorwerken. Het is dus zaak dat zij nu én in de toekomst optimaal inzetbaar zijn. Maar hoe doe je dat, duurzaam het beste uit je mensen halen? Flitspanel onderzocht de stand van zaken binnen de publieke sector. Daar blijkt nog best wat winst te behalen. Ook blijkt: optimale inzetbaarheid is niet alleen een zaak van de medewerker zelf, maar net zo goed van de organisatie en de leidinggevende.

Toekomstbestendig zijn

Om toekomstbestendig te zijn, moeten medewerkers hun vakinhoudelijke kennis op peil houden. Ook is een flinke dosis ‘verandervermogen’ nodig: alleen al het toenemend gebruik van technologie, zoals robotisering, technologisering en dataficering, vereist een andere manier van werken, en dus ook andere kwalificaties. Oudere en lager opgeleide medewerkers voelen zich daarnaast minder inzetbaar dan hoogopgeleiden en jongeren, blijkt uit eerder onderzoek in de publieke sector (WERKonderzoek, 2019). Benieuwd naar het kernrapport WERKonderzoek 2019? Stuur dan een mail naar info@venster.nl.

Samenspel van drie actoren

Willen medewerkers het beste van zichzelf kunnen geven, dan is een samenspel van drie actoren nodig: van de HR-professional/organisatie, de leidinggevende en de medewerker. Alle drie zijn zij van invloed op elkaar: de organisatie houdt verband met wat een leidinggevende doet, en zij samen staan weer in relatie tot wat een medewerker doet of kan qua inzetbaarheid. De publieke sector scoort in het algemeen redelijk: niet slecht maar ook niet goed. Leeftijd en opleidingsniveau zijn van invloed op de resultaten.

Anticipeer op toekomstige kennis

Je kunt er als HR-professional/organisatie veel aan doen om te zorgen dat je medewerkers ‘future proof’ blijven. Informeer ze bijvoorbeeld tijdig over loopbaankansen en tijdelijke klussen, en bied ze mogelijkheden om aan hun inzetbaarheid te werken. Bewaak verder niet alleen de competenties en de prestaties in het ‘hier-en-nu’, maar anticipeer ook op toekomstige kennis en vaardigheidseisen. Focus daarbij breed: gezien het genoemde samenspel, en ook vanwege de verschillen tussen groepen medewerkers in leeftijd en opleidingsniveau. Stimuleer de inzetbaarheid dus vanuit verschillende hoeken.

Stimuleer je leidinggevenden

Leidinggevenden zijn geneigd hun medewerkers meer te faciliteren (met tijd en geld) om aan hun inzetbaarheid te werken, dan hen daarbij praktisch te ondersteunen. Om hier meer balans in te krijgen, kun jij als HR-professional je leidinggevenden op diverse punten stimuleren. Maak ze er bijvoorbeeld op attent dat zij belang moeten hechten aan de loopbaanactiviteiten van hun mensen: dat zij vaker met ideeën komen voor ontwikkelingsmogelijkheden, hulp bieden bij loopbaanstappen en erop toezien dat hun mensen de juiste kennis en vaardigheden hebben voor banen van de toekomst.

Ondersteun je medewerkers

Ondersteun tot slot ook de medewerkers in je organisatie om hun eigen inzetbaarheidsgedrag te verbeteren. Medewerkers blijken zich namelijk in beperkte mate inzetbaar te gedragen, maar vinden tegelijkertijd wel dat zij intern en extern inzetbaar zijn. Laat medewerkers zich daarom goed oriënteren op de arbeidsmarkt, vervolgstappen plannen in hun loopbaan en waar nodig de werkzaamheden veranderen om hun loopbaan positief te beïnvloeden. Kijk als HR-professional ook waar de kansen op verbetering liggen, bijvoorbeeld op vlakken die in dit onderzoek niet zijn meegenomen, zoals persoonlijke ambities en behoeften.

 

Benieuwd naar de precieze onderzoeksresultaten?
Vraag de Flitspanel-rapportage aan via info@venster.nl.

 

Meld je aan als Flitspanellid of schakel zelf het Flitspanel in

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Flitspanel van het programma Venster van ICTU, hét medewerkerspanel van en voor de publieke sector. Tijdens diverse onderzoeken geven de vaste leden hun mening over actuele vraagstukken.

  • Werk jij in de publieke sector en wil je als vast Flitspanellid anoniem meepraten over zaken die jij belangrijk vindt? Ga dan naar Flitspanel en meld je aan. Je kunt bij elk onderzoek beslissen of het onderwerp je voldoende interesseert om mee te doen.
  • Heb jij als publieke organisatie zelf een onderzoeksvraag waarvoor je graag het Flitspanel inzet? Stuur dan een berichtje naar Catharina Kolar of Thomas Hettema via flitspanel@ictu.nl.

Interesse in dit thema voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Effectory

Wil jij binnen jouw eigen organisatie onderzoek doen naar de inzetbaarheid van medewerkers en de rol van de organisatie, leidinggevenden en medewerkers daarbij? Neem dan contact op met Marc Meijer van Effectory via 020-305 01 02 of internetspiegel@effectory.com. Meer informatie vind je op www.effectory.nl.

Flitspanelonderzoek door Venster

Venster onderzocht in oktober 2021 diverse actuele thema’s in de publieke sector. Aan dit onderzoek namen 2.803 werknemers deel uit alle subsectoren (van gemeenten tot Rijksoverheid, van politie tot rechterlijke macht en van alle vormen van onderwijs tot onderzoeksinstellingen). De Flitspanelleden gaven via stellingen hun mening.